Polcowñuk, L. (2020) «Graciela Sacco. Una bocanada en el feminismo en disputa», Armiliar, (4), p. e028. doi: 10.24215/25457888e028.