(1)
Pachas Maceda, S. Aurora San Cristóval: Una litógrafa En El Perú Del Siglo XIX. BOA 2020, e020.