Tarela, M. (2017). Un horno cerámico de seiscientas botellas. Tradición e innovación en cerámica contemporánea. Arte E Investigación, (13), 236-249. Recuperado a partir de http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei/article/view/533